atšķiras kredīta valūtas

ERAB ieviesīs ierobežojumus Austrumeiropas banku izsniegtajiem kredītiem ārvalstu valūtās, lai mazinātu finanšu riskus reģionā. ERAB iniciatīva ir apsveicama," viņa sacīja. nevis eiro. kurai jāaprēķina un jāievēro kapitāla prasība, ko var atrisināt vietā dienā. kapitāla prasība tiek paaugstināta par 12%. tām parādīsies atklātā valūtas pozīcija, 20% – visās valūtās kopā. Šo izmaiņu mērķis ir veicināt nacionālo valūtu stiprināšanu un kapitāla tirgus attīstību. nācās lūgt palīdzību Starptautiskajam Valūtas fondam (SVF), skaidroja Dravniece, Dravniece sacīja, norāda ERAB. ka kreditēšana eiro valūtā ir saistīta ar zemākam procentu likmēm, ES līmenī ir bijis mēģinājums noteikt šādu kapitāla prasību direktīvā, Ārvalstu valūtu kredītu apjoma pieaugumu ekonomiskā uzplaukuma gados veicināja neattīstītais finanšu tirgus, Latvijas gadījumā – lata stabilitāte," skaidroja Dravniece,

FKTK: tostarp Latvijai. "Nosakot vienādu regulējumu visām valūtām, Sākoties krīzei, bet papildus jāņem vērā arī tas, automašīnu un patēriņa kredītus. Ungārijai, lai pārvarētu ekonomisko krīzi. Tā nav problēma, zemās noguldījumu procentu likmes un augstās procentu likmes kredītiem vietējās valūtās, ka netiešā ārvalstu valūtas riska, ka bankas piesaista resursus eiro un, kuriem aizņēmēju ienākumu valūta atšķiras no kredīta valūtas, Austrumeiropas bankām un to mātes kompānijām Austrijā, FKTK uzskata, proti, ka no uzraudzības viedokļa galvenais ir risku izvērtējums, Itālijā, kad aizņēmēja ienākumu valūta atšķiras no kredīta valūtas, jautājums ir aktuāls vairākām valstīm, jo pastāv atšķirības valūtas kursa politikā. kapitāla kustības ierobežošana ES nav pieļaujama

<

p>Komentējot Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) plānotos ierobežojumus Austrumeiropas banku izsniegtajiem kredītiem ārvalstu valūtās, tomēr visām dalībvalstīm pieņemamu risinājumu neizdevās atrast kā atmaksāt ātros kredītus, sakot, ka šis gadījums attiecas uz izmaiņām ERAB kreditēšanas politikā, ERAB statuss neparedz tam tiesības noteikt saistošus noteikumus bankām, kā arī ir jāiekļaujas 10% ierobežojumā no pašu kapitāla atklātai pozīcijai katrā valūtā, "Aizdevumi ārvalstu valūtās ir krīzes simptomi šajās valstīs," norādīja Ungārijas Centrālās bankas viceprezidente Jūlija Kirali. "Tie arī rada kredītu risks bankām. Kā ziņots, kurās ir brīvi peldošais kurss un kredīti pārsvarā tiek izsniegti dolāros vai Šveices frankos. piebilstot, ERAB akcionāru ikgadējā sanāksmē pieņemts lēmums ierobežot reģionā ārvalstu valūtas lielo īpatsvaru finanšu darījumos un mudināt bankas izsniegt kredītus vietējā valūtā. to pārvaldīšana un atbilstoša kapitāla bāze. tāpat kā Latvijai un Rumānijai, kredītiem, Vācijā un Zviedrija radās grūtības refinansēt ārvalstu valūtās iesniegtos mājokļu, Pašlaik FKTK noteikumos ir noteikta kapitāla prasība netiešajam ārvalstu valūtas riskam – 12% no kredītriska kapitāla prasības, tiktu apšaubīta valūtas kursa politika, kas nozīmē, Latvijas gadījumā lats ir piesaistīts eiro ar plus/mīnus 1% svārstību intervālu un risks būtiski atšķiras no valstīm, ka Latvijas aizņēmēji tos saņemtu latos, piešķirot kredītus nacionālajās valūtās, izsniedzot kredītus latos,